Ole Peter Hansens Legat

Formålet med legatet er at yde økonomisk støtte til en eller flere unge ryttere, der er medlem af SIR og er i alderen 12-18 år, således at den eller de pågældende kan dygtiggøre sig ved træningsophold i ind- eller udland.

For at sikre, at legatet bliver anvendt jvf. kravene, skal legatet anvendes inden uddeling det kommende år. Legatmodtageren vil modtage legatet, så snart legatmodtageren kan fremvise en bekræftelse eller kvittering på det kursus eller træningsophold, som man vil anvende legatet til.

Se linket nedenfor vedrørende ansøgning om tildeling af Ole Peter Hansens Legat.

Se her: Legat

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere