Møde i elevskolen 19/8-14

Tilstede:

Helle Knop, Nanna Jensen, Malene Petersen, Clara Hinsch, Christina Frederiksen og Anne Munch

Afbud:

Maria Lausen

Punkter:

 

Førstehjælpskursus:

-          Problematik: Alle undervisere SKAL have et gyldigt førstehjælpsbevis.

-          Diskussion: SIR afholder et gratis kursus søndag d. 28/9 kl 14-18.

-          Løsning: Underviserne har mødepligt til dette kursus, hvis deltagelse ikke er muligt, er det underviserens eget ansvar at få opdateret dennes førstehjælpsbevis andet sted.

 

Holdtider:

-          Problematik: Indførsel af folkeskolereform kan medføre at elever ikke kan nå til undervisning.

-          Diskussion: Det viser sig stort set kun at være en problematik mandag og tirsdag. Mandag er der dog kun tale om 2-3 elever der berøres.

-          Ændring: Pr. 1/9 åbnes der et ½ times hold op tirsdag 16-16.30. Malene giver Anne besked om hvilke elever der ønsker på ½ times holdet. De resterende 3 hold skubbes en ½ time. Holdene mandag forbliver i tider, Anne arbejde videre med de 2-3 elever der ikke kan nå det.

 

Opdatering af lister:

-          Problematik: At det er svært at få et opdateret overblik over ledige pladser på hold i elevskolen.

-          Diskussion: Forslag om at alle undervisere gives adgang til undervisningslister via Dropbox.

-          Ændring: Underviserne får adgang via Dropbox. Her har den enkelte underviser så ansvaret for at dennes lister er opdaterede, dvs. hvis nogen stopper, ændrer hold osv. Anne vil printe listerne månedligt, samt tilføje nye elever. Obs mht. tilførsel af nye elever, dette skal fortsat gå igennem Anne, da der forefindes ventelister i elevskolen. Den ekstra plads på listerne ændres til at være ventelister til det specifikke hold.

 

Voksenhold:

-          Problematik: Et ikke fyldt voksenhold fredag.

-          Diskussion: Manglende voksen ryttere/stabilitet blandt rytterne.

-          Løsning: Voksenholdet fredag 18-19 ændres pr. 1/9 til at hedde voksen/junior hold, og fyldes op med lidt ældre ryttere.

 

Elevheste – hjemmeside:

-          Problematik: Vi skal have taget nye billeder af elevhestene til hjemmesiden.

-          Løsning: Malene og Clara vil arrangere dette sammen med partsrytterne. Malene og Clara aftaler dato, og giver Anne besked, der vil informere parterne og ”foto-dagen”

 

Skilte på hovedtøjer:

-          Problematik: Manglende navneskilte på hovedtøjer

-          Løsning: Anne indkøber og monterer nye.

 

Brug af eget udstyr på elevheste:

-          Problematik: Stor frustration blandt elever/undervisere med ”forsvundet” og adskilt udstyr. Ærgerlig udvikling hen imod en indstilling om behov for køb af eget udstyr til elevhestene.

-          Diskussion: Dette sker både efter weekender samt i løbet af ugen.

-          Løsning: Pr. 1/9 indføres der forbud mod at bruget eget udstyr på elevhestene (dog med undtagelse af gamacher, klokker, fortøj og tæpper) Dette inkluderer til enetimer, parter samt under ridning om søndagen. Dette vil formentlig give en del postyr blandt rytterne, men så længe alle støtter op om dette, kan det gennemføres!

 

Andet:

-          Generel snak om udfordring af elever i undervisningen, ved brug af remedier såsom bomme, kegler samt andet ”legetøj” fra kassen i stor hal.

 

Tak for et hyggeligt møde J

Hilsen Anne

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere