Bestyrelsesmøde 18. juni

SIR´s næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. juni kl. 19.00

Jvf. bestyrelsens forretningsorden skal emner til behandling på bestyrelsesmødet være fremsendt senest 10 dage før bestyrelsesmødet til sekretæren.

Referat fra bestyrelsesmødet findes her

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere