Generalforsamling 2018

Generalforsamling
 
Det er tid til den årlige ordinære generalforsamling i Silkeborg Rideklub, der jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts måned. Medlemmer af Silkeborg Rideklub indbydes til ordinær generalforsamling
 
Søndag den 18. marts kl. 10
 
OBS: Vi starter med Brunch (gratis) kl. 10.00, efterfulgt af generalforsamling i støtteforeningen ”Gyngehesten” derefter SIR’s generalforsamling. Dagen afsluttes med Indskydermøde i Silkeborg Ridehal I/S.
 
Sted: Silkeborg Rideklubs rytterstue
 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændringer jvf. ændringer i DRF*
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
 5. Godkendelse af medlemskontingent
 6. Forslag til budget og handlingsplan for indeværende år forelægges til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 9. Valg af udvalgsformænd
 10. Valg af juniorudvalg og 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 12. Valg af SIR’s repræsentant(er) i S/I Silkeborg Ridehal’s bestyrelse
 13. Eventuelt
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Øv­rige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
NB: Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
 

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere