Forslag til vedtægtsændringer

Til Bestyrelsen ved Silkeborg Rideklub 

Jeg ønsker herigennem at stille følgende forslag til ændring af. vedtægter for Silkeborg Rideklub paragraf 11 - Ordinær Generalforsamling 

Forslaget er: 

Forældre/værge til Juniormedlemmer under 18 år med pony/hest opstaldet på Silkeborg Rideklub, Holmehus, Funderholmevej 31, Silkeborg kommune, bør have stemmeret til ordinær og ekstra ordinær Generalforsamling, samt være valgbare til bestyrelsen på juniormedlemmets vegne. 

Min bevæggrunds hertil er, at juniormedlemmerne under 18 med opstaldet pony/hest på SIR ikke har nogen form for indflydelse klubbens eller Holmehus virke, til trods for de om nogen sammen med deres forældre har deres daglige gang på Holmehus og i denne egenskab bidrager den daglige drift af klubben. 

Til venlig information er jeg Anette Trads, mor til Signe Trads, der har Number i selvpasserstalden.

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere