Regelsæt

Silkeborg Rideklub omfatter ca. 330 medlemmer og omkring 70 opstaldede heste.
Det er derfor en nødvendighed med regler for at opretholde god ro, orden og sikkerhed
på etablissementet, og samtidig lever SIRs krav op til Dansk Rideforbunds Certificeringskrav.
Nedenfor finder du alle gældende regler i Silkeborg Rideklub.
I tvivlsspørgsmål kontakt venligst daglige ledere.

S/I Silkeborg
Ridehal ejer samtlige bygninger (kaldet Holmehus) samt jordanliggender og udlejer dette til SIR, det vil sige at HOLMEHUS ikke tilhører enkeltpersoner. Det er medlemmernes etablissement, hvorfor hvert medlem må gøre sit yderste for at respektere:

Ordens- og sikkerhedsregler i Silkeborg Rideklub (SIR) – pr. 01.05.12.

 • Det er daglig leder, der har det daglige over­ordnede ansvar på stedet.
 • Al færdsel på klubbens arealer både til fods og til hest er på eget ansvar
  og egen forsikring.
 • Det er hesteejerens pligt at have hesten ansvarsforsikret.
 • Al undervisning forestås af rideklubbens ansatte person­ale. Anden
  undervisning og kurser kan kun ske efter aftale med bestyrelsen.
 • Hunde holdes i kort snor – undtaget er beriderens hund. Hunde må
  under ingen omstændigheder befinde sig i cafeteriets køkken. Hundeejere
  er til enhver tid forpligtet til at fjerne hundens efterladenskaber.
  Hunde skal forholde sig rolige, er de til gene for andre, bedes
  hundeejeren respektere dette.
 • Ryttere, der bruger klubbens områder og faciliteter, skal være medlem og indløse
  ridehuskort.
 • Ryttere, der vil ride uden for undervisningstid, skal
  have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
 • Råb, skrig eller løb i nærheden af heste er ikke tilladt.
 • Tobaksrygning indendørs (inkl. Ridehaller), til hest eller hvor
  halm og spåner oplagres er forbudt – rygere bedes udvise ansvarlighed.
 • Ethvert tyveri er strafbart og meldes til politiet.
 • Det er påbudt at bære forsvarligt og lukket fodtøj ved ridning og håndtering af
  heste og ponyer.
 • Det er påbudt for alle at bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm til hest.
 • Ingen må føre en hest uden trense eller træktov.
 • Fastgør dig ikke til hesten ved at vikle f.eks. træktov rundt om hånden eller livet.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
  Færdselsloven skal overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn
  til andre trafikanter.
 • I SIR afvikles fælles ormeprøve/kur. Således bliver der taget
  gødningsprøve ca. 2 gange årligt for ejers regning.
 • Ophold i stalde, ridehuse og baneanlæg uden for de officielle
  åbningstider er ikke tilladt, med mindre det er aftalt med personalet.
  SIR’s åbningstider er i hverdage 8 – 22 og weekender 8 – 21. Helligdage se
  venligst hjemmeside og/eller opslag i stalde.
 • Sadelrummene aflåses om natten, men udstyr på Holmehus opbevares
  på eget ansvar.
 • Alle brugere af SIR's faciliteter skal rydde op på både udendørs
  og indendørsarealer – samt straks meddele daglig leder opståede skader på
  folde, hegn, bygninger og materialer
 • Der opfordres til almindelig god opførsel ligesom det forventes at
  man udviser horsemanship og god sportsånd samt deltagelse i fælles
  arbejdsdage, generalforsamlinger og øvrige arrangementer afholdt af
  klubben
 • Ethvert medlem har pligt til at holde sig ajour omkring regler, priser,
  retningslinjer osv. Informationer kan ses på www.silkeborgrideklub.dk. Hjemmesiden fungerer som klubbens primære oplysningskilde.

Staldregler i Silkeborg Rideklub (SIR) – pr. 01.04.12.

 • Brugere skal feje efter sig på staldgangene.
 • Heste må ikke vaskes på staldgange. Der henvises til de indrettede
  vaskepladser, som bedes rengjort for gødning, sand, jord etc. efter brug.
 • Forbipasserende heste på staldgangen må ikke gå under kæden. Kæden
  skal tages af de heste, som står bundet på gangen. Heste må ikke forlades
  på staldgangen – den skal altid være under opsyn.
 • Alle heste skal være forsvarligt bundet på gangen i begge sider.
  Hestens hoved skal vende mod befærdet udgang.
 • Ingen ridning i stalden.
 • Inden man forlader stalden for at ride, skal ens dækken hænge på
  boxen/saddelknægten. Striglekasse ryddet sammen og sættes ind til siden.
  Grimer hænges på saddelknægten eller lægges i striglekassen.
 • Ingen løse/lette ting som plasticposer eller glas på staldgangen
  eller på boksen.
 • Alle under 13 år, eller personer der har haft mindre end 1 års
  omgang med heste, må ikke være alene i stalden.
 • Alle bokse på Holmehus er nummereret. Således har hver opstaldede
  hest én sadelbom, én trensepind og én skabsplads til rådighed i nummeret
  svarende til boksens. En boksreservation giver ikke ret til brug af
  sadelbom, trensepind eller skabsplads.
 • 1 boks giver ret til placering af 1 staldskab samt opbevaring af
  småting oven på skabet i enten kælder- eller hingstestalden.
 • Fodertønder og hø må ikke opbevares på staldgange. Eget foder skal
  placeres på de anviste pladser, hvor der ligeledes må opbevares maksimalt en sæk
  hø/wrap/spåner. Oprydning omkring dette område er brugernes eget ansvar.
  ALT foder skal opbevares i plastiktønder med låg. Personalet forbeholder
  sig ret til at smide alt andet ud.
 • Udmugning foretages af personalet, eneste undtagelse er
  selvudmugerne. Der bliver muget ud ca. hver anden uge. Ekstra halm kan udelukkende tages efter aftale med
  staldpersonalet.
 • De sorte spande som er placeret på staldgangene er udelukkende
  beregnet til smedeaffald (dog ikke sko og søm) og gødning fra vaskepladser
  og staldgange og ikke fra bokse.
 • Vagthavende medarbejdere kan kontaktes på telefon. Nummeret på
  vagthavende findes på porten i Gul Stald.

Regler i ridehuse samt baneanlæg i Silkeborg Rideklub (SIR) – pr. 01.05.12.

 • Færdsel med heste på SIR's rideetablissement (udover stævner) er kun tilladt for medlemmer af SIR.
 • Hesten skal altid behandles ordentligt. Ingen rykker/flår/saverhesten i munden, ingen anvendelse af pisk udover almindelig irettesættelse/korrektion og ingen anvendelse af sporer uhæmmet.
 • Op- og afsidning foregår på midten af ridehallen/banen (det er dog
  tilladt, at bruge de opstillede opsidningsrekvisitter).
 • Ved fri ridning på begge volter, passerer man hinanden venstre mod
  venstre – dog rides cirkelvolter altid indenfor hovslaget.
 • Medmindre andet aftales, skridtes der på hovslaget på venstrevolte – en for en – og ingen holder unødvendigt stille på hovslaget.
 • Jakker og skridttæpper kan hænges på barrieren/hegnet: I stor ridehal mellem indgang og porten til lille ridehal. I lille ridehal på kortsiden ved porten.
 • Man har ubetinget vigepligt for den eller de, der modtager undervisning – og underviser må ikke forstyrres.
 • Er der over fem ryttere på samme bane, kan underviser eller i dennes fravær, ældste rytter bestemme, at der skal rides på samme volte. Der skiftes volte for minimum hvert femte minut
 • Ved al holdundervisning er hallerne/ridebanerne lukkede.
 • Longering er kun tilladt i den lille ridehal og på indhegnede ridebaner, med mindre andet er aftalt med berider. Longering må kun finde sted, efter tilladelse af de ridende i ridehuset/banen.
 • Løse heste er kun tilladt i den lille ridehal, dog ikke når der springes i den store hal, eller hvis en anden ridende ekvipage eller longerende skal bruge ridehuset. Der skal altid være afspærring i nederste ende af hallen fra port til indgang til stor hal. Hesten må ikke skrabe i bunden eller bide i barrieren og må aldrig efterlades uden opsyn. Bliver den det, kan den til enhver tid fjernes af personalet.
 • Al springning skal foregå i forbindelse med undervisning, eller efter aftalemed berideren. Dog må der rides over bomme i weekenderne i tidsrummet mellem kl. 12-14 i stor ridehal - lille hal samt baner hele dagen, såfremt det ikke er til gene for andre. Bommene skal altid lægges på plads efter brug både ude og inde.
 • Ophold i ridehallerne eller på banerne skal ske under hensyntagen til de ridende og er på eget ansvar. I ridehallen (på banen) må der kun være ryttere, undervisere og evt. trækkere.
 • Ved springning er det påbudt alle under 18 år at bære sikker­hedsvest. Alle opfordres dog til brug af sikkerhedsvest.
 • Det er påbudt at bære lukket fodtøj under ridning, med glat eller let rillet sål med lille hæl.
 • Ønsker man at høre musik til hest, må man kun have musik i det ene øre.
 • Vis hensyn – hold afstand.

Foldregler i Silkeborg Rideklub (SIR) – pr. 01.05.12.

 • Man må kun trække en hest ad gangen
 • Alle under 16 år skal bære ridehjelm til/fra folden
 • Alle under 16 år må ikke hente/aflevere heste på fællesfolden
  alene. Der skal minimum være 2 personer.
 • Der henstilles til, at unge under 16 år også er 2 om at hente/aflevere heste på timefoldene.
 • Man må ikke have godbidder med ind på folden.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • Jordfoldene må anvendes maksimalt 1 time pr. dag pr. hest. Står 2
  heste sammen gælder stadig 1 time/dag.
 • Der skal bookes en fold til timefoldene på tavlen i den gule stald.
  Græstimefoldene er reserveret til SIR mellem kl. 8.00 og 15.00 på
  hverdage.
 • Ønsker man ikke at benytte timefoldene på det bookede tidspunkt,
  SKAL man sørge for, at det bliver slettet på tavlen, så andre kan booke
  tiden.
 • Man må kun booke 1 tid pr. dag til timefoldene.
 • Har man ikke sat sin hest/pony på folden senest 10 min efter det
  bookede tidspunkt, må en anden tage folden.
 • Fællesfoldene er ”altid” åbne. Andensidste mand er forpligtet til
  at tage sidste hest/pony med ind på stald, således at ingen heste er
  efterladt alene tilbage på fællesfolden.
 • Alle folde er lukket efter mørkets frembrud. Alle heste skal være
  taget ind inden mørkets frembrud og senest 1 time inden staldene lukker.

Retningslinjer for brug af de sociale medier på Silkeborg Rideklub pr. 01.05.19

Retningslinjerne er gældende for alle klubbens medlemmer og pensionærer.

 • Du må gerne dele billeder af dig og din hest på Silkeborg Rideklub med hashtag SilkeborgRideklub, så andre kan se hvor dejlig en rideklub vi har.
 • Del gerne dine gode oplevelser, som du har på Silkeborg Rideklub og til stævne, som repræsentant for klubben.
 • Lad være med at dele negativt indhold. Såfremt du er utilfreds med noget, så kontakt rideklubbens bestyrelse eller staldmester i forhold til opstaldning.
 • Overveje om dit indhold er passende at dele og ikke til skade for Silkeborg Rideklubs image og omdømme. Husk at DU er klubbens ansigt udadtil. 
  • Del ikke billeder og opslag som er i modstrid med rideklubbens ordensregler. Eksempelvis er det ikke passende at dele et billede til hest uden ridehjelm. 
  • Del kun billeder af fornuftig og sikker ridning – sådan som du jo altid rider. 
  • Skriv kun ting, du er sikker på, du ved. Ikke noget ”du tror, du ved” eller noget, ”du er næsten sikker på.” 
 • Offentliggør ikke billeder af andre personer og deres hest uden deres samtykke.
 • Formulerer dig på en god og ordentlig måde, som du ligeledes gør, når du taler og er sammen med andre på Silkeborg Rideklub.

Vi glæder os meget til at læse om alle dine dejlige oplevelser på Silkeborg Rideklub. 

Såfremt retningslinjerne ikke bliver overholdt vil bestyrelsen forholde sig til vedtægter for SIR § 6.

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere