Personaleændringer på SIR


Ny personalestruktur på SIR


Bestyrelsen på SIR har i samarbejde med ledende medarbejder igennem den seneste tid arbejdet på en strukturændring for at sikre
den fremtidige drift af SIR.

Fra den 1. maj vil Helle Knop overtage den daglige ledelse på SIR. Helle vil ligeledes overtage den
administrative ledelse af elevskolen og forsat være ansvarlig for stævneudvalget.


Preben Ørts forsætter som chefberider på SIR og kan nu tilbyde undervisning til flere kunder og vil have fokus på undervisningen.


Signe Bertelsen fortsætter som underviser i elevskolen og som praktisk koordinator for partsrytterne og elevponyerne.


Søren Andersen har efter eget ønske valgt at flytte sine heste samt de heste som Søren har i tilridning til anden lokation pr. 31
marts. Søren forsætter som eksamineret berider på SIR og vil forsat tilbyde undervisning på SIR. Der sker ingen ændringer for
undervisningen af hans ryttere.


I forbindelse med at Helle Knop bliver dagligleder på SIR udtræder Helle af SIRs bestyrelse pr. 1. maj.


Ny bestyrelse og fordeling af poster, se nedenfor


Bestyrelsesmedlemmer og poster:
Formand: Maria Bast
Næstformand: Alex Linnebjerg
Kasserer: Sanja Skiversen
Sekretær og kommunikation: Janne Mylin
Kontakt til personale og ledelse: Ulla Johannesen og Janne Mylin
Web og PR: Nyt bestyrelsesmedlem-suppleant
Cafeterieansvarlig: Lone Heglingegaard


I er altid velkomne til at kontakt os, hvis I har spørgsmål til driften af SIR.
Vi ser frem til samarbejdet i 2018.
Bestyrelsen