Info til alle pensionærer

Ændringer i bestyrelsen

Det er med beklagelse, at Sanja Skiversen har valgt at forlade bestyrelsen i den forbindelse har bestyrelsen indstillet Alex Linnebjerg som kassere. Alex Linnebjerg har takket ja til hvervet  som kassere for Silkeborg Rideklub. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Sanja for hendes aktive virke i bestyrelsen.

Organisationsændringer på SIR

Bestyrelsen har i samarbejde med dagligleder Helle Knop besluttet at nedlægge stillingen som dagligleder.

Fremadrettet vil Helle Knop være undervisningskoordinator på SIR. Det job vil omfatte ansvar for at koordinere alle undervisningstilbud på SIR samt have ansvar for elevskolen. Helle vil forsætte med at være stævnekoordinator for SIR samt være en aktiv del af økonomiudvalget. Helle vil ligeledes være SIRs repræsentant i distrikt 12.

Staldmester Ulla Poulsen får det fulde ansvar for staldene med ansvar for staldpersonalet, samt daglig kontakt til pensionærer.

Chefberider Preben Øerts vil fungere som faglig sparringspartner for Ulla Poulsen og hallens bestyrelse.

Alt øvrige personale vil referere direkte til bestyrelsen. Det er et stort ønske fra hele bestyrelsen, at der på Sir er en mere flad organisationsstruktur, så samarbejdet mellem bestyrelsen og de ansatte bliver udbytterigt for alle på SIR.

Venlig hilsen Bestyrelsen