Info til alle pensionærer på SIR

Vores staldmedhjælper Stephanie Olesen har opsagt sit job pr. 1. nov., da hun gerne vil have mere tid til sin uddannelse. Vi ønsker Stephanie pøj pøj med bøgerne og takker for arbejdsindsatsen. 

Vi vil stadig se Stephanie og Søren som hjælpere på SIR, da de bliver boende med heste og hund.

Vi har fået 25 ansøgere til jobbet som staldmedhjælper, og forventer at finde den rette kandidat til jobbet snarest.

Amalie Knop er vikar til vi finder en ny staldmedhjælper.

Med venlig hilsen bestyrelsen