Udvalg

SIR har valgt at organisere sig med følgende udvalg:

 • Stævneudvalg
 • Breddeudvalg
 • Cafeteriaudvalg
 • Juniorudvalg

STÆVNEUDVALG

Beskrivelse: Hovedopgaven for Stævneudvalget er, at varetage det overordnede ansvar i samtlige opgaver forbundet med de sportsrelaterede aktiviteter for privatryttere i SIR såvel heste- som ponyryttere, samt i samarbejde med breddeudvalget at være behjælpelig med arrangementer som tilgodeser ryttere i SIR, som ligger på højt niveau i elevafdelingen og lavt niveau i privatafdelingen for til dels at fremme integrationen samt motivationen af disse.

Det er Stævneudvalgets ansvar at:

 • planlægge og -afholde c, b og a-stævner, herunder venskabsstævner
 • iværksætte sportsrelaterede klub/medlemsaftener
 • afholde praktiske eller teoretiske kurser i dressur og spring etc

Desuden er Stævneudvalget ansvarlig for:

 • vedligeholdelse og indkøb af dressur og spring materiel
 • samt udarbejdelse af budget, handlingsplan og regnskab for udvalgets aktiviteter
 • at fremskaffe stedfortrædere i udvalget, i tilfælde af at udvalgsmedlemmer udtræder af udvalget

Stævneudvalget består af:

Helle Knop, mobil 23643756

Anette Trads, mobil 29101843

Anne Skov, mobil 20763418

 


BREDDEUDVALG

Beskrivelse: Hovedopgaven for Breddeudvalget er, at varetage samtlige opgaver som tilgodeser bredden i SIR, samt i samarbejde med sportsudvalget at være behjælpelig med arrangementer som tilgodeser ryttere i SIR som ligger på højt niveau i elevafdelingen og lavt niveau i privatafdelingen for til dels at fremme integrationen samt engagementet af disse.

Det er Breddeudvalget ansvar (i samarbejde med underviserne) at:

 • planlægge og afholde elevstævner, ponygames-, ringridningsstævner eller andre breddereorienterede konkurrencer etc.
 • planlægge og afholde elevweekender/ture
 • iværksætte breddeorienterede klub/medlemsaftener, foredrag, kurser etc.

Desuden er Breddeudvalget ansvarlig for:

 • vedligeholdelse og indkøb af bredderelateret materiel
 • udarbejdelse af budget, handlingsplan og regnskab for udvalgets aktiviteter.
 • at fremskaffe stedfortrædere i udvalget, i tilfælde af at udvalgsmedlemmer udtræder af udvalget

Breddeudvalget består af:

Anette Trads, mobil 29101843

Birgit Pinstrup Skorstengaard, mobil 41191922

Hanne Veiss Mikkelsen, mobil 60623971

Mette Munch, mobil 20316028

Anja Amtoft, mobil 29396724

Karina Ravn, mobil 26182965

Anne Skov, mobil 20763418

 


CAFETERIAUDVALG

Beskrivelse: Hovedopgaven for Cafeteriaudvalget er, at varetage det overordnede ansvar for Silkeborg Rideklubs cafeteria og sikre en rentabel drift af dette.

Det er Cafeteriaudvalgets ansvar at:

 • sørge for forplejning til hjælpere, gæster mfl. ved SIR’s arrangementer
 • indkøbe varer til salg over disken til både det daglige behov og til arrangementer
 • bemande cafeteria og cafeteriarelaterede hverv
 • vedligeholde køkkenet jævnfør levnedsmiddelskontrolenhedens retningslinier samt at forestå det årlige besøg af den lokale fødevaremyndighed

Desuden er Cafeteriaudvalget ansvarlig for:

 • vedligeholdelse af Cafeteriets inventar
 • samt udarbejdelse af budget, handlingsplan og regnskab for udvalgets aktiviteter
 • at fremskaffe stedfortrædere i udvalget, i tilfælde af at udvalgsmedlemmer udtræder af udvalget

Cafeteriaudvalget består af:

xx, mobil 

xx, mobil 

Lone Heglingaard, mobil 20 51 75 57


JUNIORUDVALG

Beskrivelse: Hovedopgaven for Juniorudvalget er at varetage interessen for ryttere i alderen 12-16 år. Derfor har udvalgets medlemmer ret til at deltage i samtlige udvalgsmøder i SIR.

Det er Juniorudvalgets ansvar at:

 • styrke sammenholdet blandt børn og unge på SIR i aldersgruppen 12-16 år via diverse arrangementer: såsom helligdagsarrangementer, børne/ungdomsfester, sportsturneringer, f.eks. rundbold, fodbold, basketball etc.
 • bistå de øvrige udvalg til diverse arrangementer

Alle medlemmer af Juniorudvalget er i aldersgruppen 12-16 år.

Desuden er Juniorudvalget ansvarlig for:

 • udarbejdelse af budget og handlingsplan for udvalgets aktiviteter.
 • at fremskaffe stedfortrædere i udvalget, i tilfælde af at udvalgsmedlemmer udtræder af udvalget.

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere